Whatt logo

Selecteer de taal

Artikel 1 - Algemeen

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Daniella Borremans, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0861.556.275, woonachtig te 1190 Brussel, Besmelaan 117, en bereikbaar via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of telefonisch op het nummer +32-477 918 038. In onderhavige verklaring verwijst “Whatt” naar Daniella Borremans.

Lees deze Privacy- en Cookieverklaring aandachtig door, want ze bevat essentiële informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en over het gebruik van “cookies”. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het verschaffen van persoonsgegevens op het op deze website vermelde e-mailadres, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Deze Privacy- en Cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Daniella Borremans stelt zich middels huidige Privacy Policy in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Ze onderwerpt zich aan alle toepasselijke regelgeving die verband houdt met de bescherming van het privéleven en de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 2 – Doelstelling van Whatt

De drietalige website www.whatt.eu handelt over het woningaanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald over het onevenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van betaalbare, comfortabele woningen. Verschillende thematieken die verband houden met huisvesting en vastgoedontwikkeling in het algemeen, komen er aan bod. Daarenboven wordt een concrete oplossing voorgesteld die het onevenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van woningen moet helpen wegwerken.

De website is bedoeld om in contact te treden met het grote publiek: particulieren zowel als bedrijven en andere organisaties. Geïnteresseerden kunnen zich registreren om deel uit te maken van een super-divers netwerk dat als doelstelling heeft om het aanbod aan kwaliteitsvolle en betaalbare woningen te verruimen en te vernieuwen. In een tweede fase kan hieruit een coöperatieve vennootschap ontstaan, zoals beschreven op de webpagina https://www.whatt.eu/nl/hoe.

Artikel 3 – Verwerking van persoonsgegevens

Telkens als u surft op de website of u via de website inschrijft voor het bekomen van e-mails of voor deelname aan events, worden bepaalde persoonsgegevens geregistreerd. Dit gebeurt eveneens wanneer u via de website reageert op blogs, podcasts, of video’s.

De opvraging en registratie van deze persoonsgegevens heeft in de eerste plaats een praktische reden:

  • Whatt toestaan om informatieve e-mails te versturen na publicatie van een nieuw blogartikel, een nieuwe podcast, of een nieuwe video
  • Whatt in de gelegenheid stellen om uitnodigingen te versturen voor events die in de toekomst plaatsvinden
  • Het voor Whatt mogelijk maken om e-mails te versturen over events die reeds plaatsgehad hebben
  • Een boodschap beantwoorden als een websitebezoeker contact opneemt via https://www.whatt.eu/nl/contact , of via een andere pagina op de website, of via welk communicatiemiddel dan ook.

Naast een praktische doelstelling heeft de opvraging en registratie van bepaalde persoonsgegevens ook een objectief van bezoekersmeting.  We verzamelen gegevens om zo een beter inzicht te verkrijgen in de interesses van de bezoekers van de website, en ons informatie-aanbod hierop te kunnen afstemmen. De gegevens worden opgenomen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of organisaties niet kan afgeleid worden.

De Whatt-website maakt gebruik van “Cookies” (kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om haar te helpen analyseren op welke wijze de site gebruikt wordt.  Voor meer info over deze “Cookies”, zie Artikel 7 hierna. 

Artikel 4 – Doorgifte van persoonsgegevens

We respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Whatt zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan voor wat in Artikel 3 wordt beschreven, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Artikel 5 - Opslag en beveiliging van persoonsgegevens

Whatt verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen tegen verlies, vernietiging, wijziging of niet-toegelaten toegang, en dit via technische veiligheidsvoorschriften en via een adequaat veiligheidsbeleid. U erkent en aanvaardt dat het doorsturen en bewaren van persoonsgegevens nooit zonder risico is, en bijgevolg dat de schade die u zou lijden door het onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens door derden nooit op Whatt kan worden verhaald. Indien u ervan bewust bent dat er een gegevenslek heeft plaatsgevonden, dient u ons onverwijld en uiterlijk binnen 2 uur hiervan in kennis te stellen via e-mail op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De huidige website draait op een server in Frankrijk van PlanetHoster, een Canadees webhosting bedrijf. 

Uw persoonsgegevens blijven opgeslagen en worden gebruikt in overeenstemming met deze Privacy- en Cookieverklaring voor zolang als nodig om de doelstelling van Whatt (zie Artikel 2) te realiseren.

Op aanvraag kunnen we u inzage geven in welke gegevens van u bij ons bewaard worden, en deze gegevens kunnen, indien u dat wilt, gewijzigd worden of definitief verwijderd worden uit onze bestanden. Indien u zich heeft ingeschreven op een lijst van emailadressen voor het bekomen van nieuwsupdates, kunt u zich steeds laten uitschrijven.

Artikel 6 - Vragen en klachten

We controleren regelmatig of Whatt aan deze Privacy- en cookieverklaring voldoet en volgen de regelgeving hierover op. Als u vragen heeft over deze verklaring, of indien u meent dat uw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden, kunt u ons steeds contacteren.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. De GBA is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens correct worden nageleefd. Ziehier de algemene contactgegevens: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/contact. De inschakeling van de GBA laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 7 - Cookieverklaring

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

Waarom gebruiken we cookies?

Er zijn meerdere soorten cookies.

Technische essentiële cookies

Deze cookies zijn om puur technische redenen nodig voor het gebruik van de website. Gezien de technische noodzakelijkheid geldt er uitsluitend een informatieplicht en worden deze geplaatst van zodra men de website binnenkomt.

Functionele cookies

Deze cookies kan je niet weigeren als je op deze website wil surfen, maar worden pas geplaatst nadat er een keuze werd gemaakt omtrent het plaatsen van cookies.

Analyse cookies

Deze cookies kan je wel weigeren als je op deze website wil surfen.

Hoe zie ik welke cookies op mijn toestel geplaatst zijn en hoe verwijder ik deze?

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer

Firefox (mobiel)

Chrome (mobiel)

Safari (mobiel)

Microsoft Edge

Dat is de algemene procedure, maar in het geval van de huidige website kunt u gewoon op de configuratie link onderaan elke pagina klikken.