Whatt logo

Selecteer de taal

Danielle Borremans Mijn naam is Danielle Borremans. Toen ik meer dan dertig jaar geleden in het Brusselse gewest kwam wonen, voelde ik me er meteen thuis. De aangename flat met uitzicht over een park droeg daartoe bij, maar het was meer dan dat. Het leven in een stad waar meer dan 100 talen worden gesproken en waar driekwart van de bevolking buitenlandse roots heeft, heeft me steeds geboeid. Als overtuigd EU-burger vind ik het interessant om te kunnen wonen en werken in de stad waar het Europese beleid wordt gemaakt. Dat ik gehuwd ben met een Nederlander heeft ertoe geleid dat er zich ook in mijn persoonlijke leven een vermenging van culturen heeft voorgedaan.

In het begin van de jaren 1990 investeerden we in vastgoed in Brussel. Als eigenaars van appartementen willen we een goede verhuurservice bieden en onze investering op een duurzame manier beheren. Als economiste met een analytische geest en goede administratieve vaardigheden, nam ik logischerwijs de boekhouding en het financieel beheer voor mijn rekening. Mijn echtgenoot stond in voor de technische opvolging en waakte over de kwaliteit van het vastgoed. Omdat we te maken hadden met kleine flats, waren de meesten van onze huurders alleenstaanden. Het verloop was vrij hoog en we hadden het er druk mee. Het positieve was dat we in contact kwamen met mensen van diverse achtergrond, leeftijd, cultuur, beroepsbezigheid enz.  Ik heb me meer dan eens gerealiseerd dat het simpele menselijke contact tussen huurder en verhuurder voldoende kan zijn om vooroordelen aan beide kanten weg te nemen.

Diversiteit kan een drijvende kracht zijn voor verandering of bewustwording. Tot die conclusie ben ik gekomen dankzij mijn ervaring met het project van DoucheFLUX, een Brusselse VZW in de sector van dakloosheidsbestrijding.  Vanaf eind 2013 ben ik actief betrokken geraakt bij de lancering van hun dienstverlening, eerst als fondsenwerver en tot op heden als ambassadrice voor hun werking. Ik werd me meer dan vroeger bewust van sociale kwesties zoals dakloosheid en precariteit. Geleidelijk aan besefte ik dat ook ik een bijdrage kon leveren aan de oplossing van deze problemen.

Dat de woonsituatie van een groeiend aantal mensen in het Brussels gewest ronduit gebrekkig is, is uitsluitend te wijten aan het ontoereikende aanbod van woningen die aan de behoeften van de bewoners voldoen. De vraag is gekend, de noden zijn duidelijk omschreven. Het volstaat dus om het aanbod te creëren. Wegens belangenconflicten kan één enkel bedrijf, individu of overheidsinstantie deze taak niet op zich nemen. Een samenwerkingsverband van personen en bedrijven met een gemeenschappelijke doelstelling als bindmiddel zou deze missie wel kunnen verwezenlijken. Daarvan ben ik volledig overtuigd geraakt nadat ik aan de KU Leuven een postgraduaat Coöperatief Ondernemen had gevolgd. Ik ben zeer specifiek geïnteresseerd in de gemengde coöperatie. Het proefschrift* dat ik schreef voor het postgraduaat ging over de maatschappelijke impact die dit soort van vastgoedcoöperaties kan genereren.

Ik ben mij ervan bewust dat dit een vernieuwende benadering van de vastgoedmarkt is, en dat het idee enige tijd nodig heeft om te rijpen. De drietalige website www.whatt.eu biedt de mogelijkheid om een netwerk te vormen van mensen en organisaties die bereid zijn om hierover te reflecteren. Ik kijk alvast uit naar vele reacties!

 

*Geïnteresseerd in het bekomen van dit proefschrift in pdf-formaat? Stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., met vermelding van de taal (Nederlands of Frans) waarin je het document wilt lezen.

 

 

BrussHelp

Foto genomen op 7/4/2019, gemeente Sint-Gillis/Waterloosesteenweg. Eind 2020 werden er 5.313 dak- en thuislozen geteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meer info: https://brusshelp.org/images/Telling2020_vdef.pdf