Whatt logo

Selecteer de taal

Alle bouwstenen zijn voorhanden: ruimte + kapitaal + mensen

Er is geen globaal tekort aan woonruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zelfs niet als de verwachte demografische groei aanhoudt. Veel ruimte – woonruimte, kantoorruimte of andere – staat leeg of wordt niet optimaal benut.

Tal van mensen zijn bereid te werken aan en te investeren in een inclusieve samenleving. Ook ondernemingen willen zich, buiten hun eigen activiteiten om,  inzetten voor het algemeen belang.

Als we het aanbod van woningen in Brussel willen verbeteren, moeten we de beschikbare middelen en de betrokken partijen samenbrengen.

Dit gebeurt in 3 stappen: 

 1. Een super-divers netwerk vormen
 2. Een coöperatieve vennootschap oprichten en vastgoedprojecten ontwikkelen
 3. Het ontwikkelde vastgoed beheren

Stap 1: vorm een super-divers netwerk

We hebben (bijna) allemaal een woning, en zijn dus zogenaamde "ervaringsdeskundigen". We weten heel goed waarom we van onze woning houden, of waarom we op zoek willen naar een andere. Sommigen van ons bezitten hun eigen huis of appartement, anderen hebben op andere manieren in vastgoed geïnvesteerd. Velen huren een woning, tijdelijk of permanent.

De ontmoeting tussen het grote publiek en vertegenwoordigers van de bouw- en vastgoedsector kan nieuwe perspectieven openen.

Daarom is het belangrijk om een netwerk op te bouwen, waarin

 • aannemers nieuwe constructiemethoden kunnen voorstellen;
 • het publiek kennis kan maken met verschillende manieren om in vastgoed te investeren, met kleine of grote bedragen;
 • de eindgebruikers van het vastgoed - de bewoners - hun behoeften kenbaar kunnen maken voordat het vastgoedproject wordt ontwikkeld;
 • een verbinding tot stand gebracht kan worden tussen leden van het netwerk die een gemeenschappelijk doel nastreven.

Geïnteresseerd in dit soort netwerk?

Stap 2: richt een coöperatieve vennootschap op en ontwikkel vastgoedprojecten

Sommige leden van het netwerk zullen een coöperatieve vennootschap (CV) willen oprichten, waarin vastgoedprojecten concreet gestalte kunnen krijgen. Deze vorm van ondernemen biedt het grote publiek, met inbegrip van kleine spaarders, de mogelijkheid te investeren in lokale vastgoedprojecten.

De leden van de CV, die coöperanten worden genoemd, zijn de investeerders. Ze zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de financiering van het onroerend goed. Ze kopen een of meer aandelen in de CV en worden zo mede-eigenaar van het onroerend goed. De coöperanten kunnen, maar hoeven geen huurders in het gebouw te worden.

Als mede-eigenaar van het vastgoed hebben de coöperanten stemrecht in de Algemene Vergadering. Ze kunnen controle uitoefenen over het dagelijks bestuur, en opvolgen of de beoogde impact en winst gerealiseerd wordt.

Wat is een gemengde vastgoedcoöperatie precies?

Stap 3: beheer de ontwikkelde vastgoedprojecten

Eenmaal het gebouw opgeleverd, is het klaar voor de verhuur en voor bewoning. De CV blijft instaan voor de verhuring en het algemene beheer. Ze sluit verhuurovereenkomsten af voor de diverse ruimtes in het gebouw: woonruimte, werkruimte, polyvalente ruimte… Ze coördineert samenwerkingen met sociale organisaties en zorgprofessionals. Ze staat open voor de integratie van projecten van sociale economie binnen haar eigen vastgoedproject.

Transparantie

De CV besteedt veel aandacht aan communicatie met de verschillende belanghebbenden in haar vastgoedprojecten: de bewoners, de investeerders, de externe partners, de overheidsinstanties.  Ze stelt gerichte informatie ter beschikking van de verschillende betrokken partijen.

Op deze manier kunnen dezen voor zichzelf uitmaken

 • of ze investeerder willen blijven;
 • of ze voor langere tijd willen huren bij de CV;
 • of ze een volgend vastgoedproject mee tot stand willen doen komen;
 • hoe ze de samenwerking nog kunnen verbeteren.

Continuïteit

Door alle partijen te betrekken kunnen problemen tijdig gesignaleerd worden en kan bijgestuurd worden. Er kunnen lessen getrokken worden uit ervaringen, en deze kunnen mee in rekening worden genomen bij volgende vastgoedprojecten. Voor nieuwe projecten zal hierdoor sneller een draagvlak tot stand komen. Positieve weerklank zal ervoor zorgen dat meer mensen geïnteresseerd raken in investeren ten behoeve van een maatschappelijk doel. De financiering van bijkomende vastgoedprojecten zal er sneller door verlopen.

Impact op het welzijn