Whatt logo

Selecteer de taal

Deze website en het bijbehorende blog-platform, richt zich tot particulieren, bedrijven en organisaties die

  • het aanbod van huurwoningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest willen verruimen en vernieuwen
  • impact willen genereren op het vlak van welzijn
  • duurzaamheid hoog in het vaandel dragen
  • zich willen inzetten voor een inclusieve samenleving

Goede huisvesting is de basis voor welzijn

Als je mensen vraagt om hun ideale huis te beschrijven, zullen ze het hebben over ruimte, een prettige buurt, aanvaardbare kosten, een goed beheer, een gevoel van veiligheid... Ze zullen het er waarschijnlijk allemaal over eens zijn dat een aangename woonomgeving een gevoel van comfort creëert en bijdraagt tot de algemene gezondheid en het welzijn.

Maar ook het omgekeerde is waar: als je woonsituatie niet optimaal is, wordt het wonen zorgelijk en verslechtert je algemene welbevinden.

Huurprijs niet het enige probleem

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar ongeveer 60% van de bevolking een woning huurt, is er een toenemend onevenwicht tussen vraag en aanbod. Steeds meer mensen hebben het moeilijk om een betaalbare en comfortabele huurwoning te vinden. Vele woningen beantwoorden niet aan de bij wet voorgeschreven kwaliteits- en veiligheidsnormen. Bovendien krijgen sommige mensen niet eens de kans om een woning te huren, wegens discriminatie of vooroordelen jegens hun persoon, of omwille van hun persoonlijke situatie.

Krachtenbundeling is nodig

Het aanbod van huurwoningen moet dringend worden uitgebreid en vernieuwd en aan de behoeften van de bewoners aangepast. Noch de overheid, noch de privé-sector is er tot op heden in geslaagd om de woonsituatie van de Brusselse huurders structureel te verbeteren.

Ik ben ervan overtuigd dat om sneller vooruitgang te boeken, burgers, bedrijven en overheden hun inspanningen en middelen moeten bundelen. Huisvesting is een onderwerp dat ons allen aanbelangt en dat onlosmakelijk verbonden is met het thema duurzaamheid en de aanpak van de klimaatcrisis.

Een coöperatieve vennootschap, samen met het grote publiek

De coöperatieve vennootschap, en meer bepaald de gemengde of multi-stakeholder-coöperatie, is een geschikt instrument om deze uitdaging aan te gaan. Kenmerkend voor dit soort coöperatie is dat zij verschillende belanghebbenden in één organisatie samenbrengt. Alle activiteiten, gaande van de ontwikkeling van het onroerend goed tot de verhuring, de exploitatie en het algemene beheer ervan, worden geïntegreerd in één organisatie. Huisvesting wordt dan een pakket van diensten waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokken partijen.

Vele mensen - particulieren of bedrijven - zijn bereid om lid van een coöperatie te worden als ze daar financieel en/of anderszins voordeel uit kunnen halen.

Meer informatie over het opzetten van een coöperatieve onderneming

Sociale innovatie en maatschappelijke impact

Het grote publiek betrekken bij een uitdaging als de huisvesting van de toekomst is een sociale innovatie op zich. Investeren in vastgoed komt voor iedereen binnen handbereik, dus ook voor mensen met een beperkt investeringsbudget. Een gevoel van betrokkenheid stimuleert de creativiteit en leidt tot empowerment.

Om alle belanghebbenden een globale oplossing te bieden, stelt de coöperatie een inclusieve manier van samenwerken en samenleven voor, waarbij duurzaamheid voorop staat. Op die manier wordt het welzijn van de betrokkenen bevorderd, wat op lange termijn kan leiden tot een groter welzijn in de algehele samenleving.

Meer info over de maatschappelijke impact van de coöperatie

Voor jou of voor jouw bedrijf/organisatie?

Wil je meewerken aan duurzame huisvesting in het Brussels Gewest? Begin dan alvast met je aan te melden bij het netwerk van Whatt. Het kost niets, en je kan je steeds afmelden, om wat voor reden dan ook.

Ontdek de voordelen!

Blogs als communicatiemiddel

Op geregelde basis publiceren wij blogs – in drie talen - over vastgoed en huisvesting en over alle onderwerpen die daarmee samenhangen. Aan het grote publiek wordt de mogelijkheid geboden om te reageren op de blogs, om het gesprek aan te gaan, eventueel een bijdrage te leveren aan toekomstige blogs. Het blog-platform biedt veel stof tot nadenken, maar wil vooral aanzetten tot actie, reactie en interactie. Immers, niets is krachtiger dan menselijke energie!

Lees de blog over de kracht van menselijke energie

Alle blogs bekijken

een windmolen als mascotte

Events voor verdere uitwisseling

Mensen zijn geen robots. Ze hebben behoefte aan persoonlijke interactie. Geschreven uitwisselingen rondom blogs of algemeen nieuws zullen aanleiding geven tot de organisatie van bijeenkomsten - fysiek of digitaal – rond een bepaald thema.  Check dus zeker de Events-pagina van Whatt.

Consulteer de Events-pagina

Op de hoogte blijven

Alle blogs en info met betrekking tot events blijven bewaard op de website van Whatt. Wil je echter automatisch op de hoogte worden gehouden over de publicatie van nieuwe blogs of over de organisatie van events, kun je je inschrijven om de maandelijkse nieuwsbrief “Het Nieuws van Whatt” per email te ontvangen. Uitschrijven, om welke reden dan ook, kan altijd.

Ik wil op de hoogte blijven

Wil je weten wie achter Whatt zit?

Deze website is een persoonlijk initiatief, gegroeid vanuit meer dan 30 jaar woon- en werkervaring in het super-diverse Brussel. Ze is een uitnodiging om een netwerk van mensen te vormen die concrete activiteiten willen ontplooien met slechts één doel voor ogen: de verbetering van de woonsituatie van de huurders van Brussel.

Meer lezen over onze persoonlijke drijfveren