Whatt logo

Selecteer de taal

Het is feest bij Whatt, de coöperatie die een nieuwe wind wil doen waaien door de Brusselse woningmarkt. Vandaag wordt haar blogplatform officieel ingehuldigd.

Iedereen is van harte welkom, en zeker zij die…

  • Geïnteresseerd zijn in huisvesting, vastgoed, wonen in Brussel, betaalbaar wonen, woningrenovatie, woningbouw…
  • Op zoek zijn naar een vastgoedinvestering die meer oplevert dan enkel het financiële voordeel
  • Vertrouwd zijn - of het willen worden- met de principes van duurzaamheid in het algemeen, rond gebouwen in het bijzonder
  • Begaan zijn met de gebrekkige woonsituatie van een groeiend aantal mensen in het Brussels Gewest
  • Meer willen weten over de voordelen van coöperatief ondernemen in het algemeen, en over vastgoedcoöperaties in het bijzonder.

Wat staat op het programma?

Veel stof tot nadenken

Het doel van Whatt is om het aanbod van huurwoningen in het Brussels Gewest te verruimen en te vernieuwen, het algemene welzijn te verhogen, en de samenleving inclusiever te maken dan ze momenteel is.

Toegegeven, dat is een hele boterham!

Daar komt nogal wat bij kijken.

Daar zijn nogal wat meningen over.

Daar zijn nogal wat belangen mee gemoeid.

En dat is precies waar de blog van Whatt toe dient: die diversiteit van feiten, meningen en belangen presenteren aan de lezers. Hen stof tot nadenken geven.

Actie, reactie en interactie

Dit blogplatform mag en zal geen saaie bedoening worden met eindeloze monologen en met klaagzangen over wat momenteel zoal misgaat in de wereld van het vastgoed en op het vlak van huisvesting.

Integendeel, hier wordt gewerkt dat het een plezier is!

Hier komen nieuwe ideeën en analyses naar voren,

die anderen doen rechtveren, of hen aan het denken zetten,

die constructieve kritiek uitlokken,

die aanzetten tot het formuleren van nog betere voorstellen,

die tot empowerment leiden (sorry voor het trendy woord, maar hier is het echt op zijn plaats :-))

Indien jij denkt “dat wil ik (nog) wel eens zien!”, stel ik voor dat je je snel registreert om automatisch op de hoogte te worden gehouden over de publicatie van nieuwe blogs. Uitschrijven, om welke reden dan ook, kan altijd.

Ik wil het zien

Events 

Mensen zijn geen robots. Ze hebben behoefte aan persoonlijke interactie. Geschreven uitwisselingen rondom blogs zullen aanleiding geven tot de organisatie van fysieke bijeenkomsten rond een bepaald thema. Check dus zeker de Events-pagina van Whatt of registreer je om automatisch te worden geïnformeerd over nieuwe events of over ontwikkelingen in het netwerk van Whatt.  En ook hier, het verplicht je tot niets en uitschrijven van de mailing-lijst kan ten allen tijde.

Ik wil op de hoogte zijn

Verlaagde barrières

Alle blogs worden in drie talen gepubliceerd: Nederlands, Frans, en Engels. Extra werk voor de beheerder van het platform, maar we zijn overtuigd dat het loont. Het bereik wordt er vele malen groter door. Immers, maatschappelijke uitdagingen zoals betaalbaar wonen en duurzaam bouwen zijn in alle taalgemeenschappen even groot. En zij die meerdere talen machtig zijn, kunnen deelnemen aan blogdiscussies in meerdere talen. In Brussel zijn we sowieso meer vertrouwd met het wisselen van taal, soms zelfs midden in een gesprek. En, indien nodig, kunnen we ons wenden tot www.DeepL.com voor gratis hulp bij de vertaling.

Aan de website van Whatt werd een handig middeltje toegevoegd ten behoeve van websitegebruikers met een beperking. Door eenvoudig te klikken op het blauwe icoontje (linksonder op elke pagina), worden diverse toegankelijkheidsopties getoond: tekst vergroten, geschreven tekst omzetten naar spraak enz.  

Een windmolentje als mascotte

Op de website zie je op verschillende plaatsen het beeld opduiken van het gele windmolentje aan het Kanaal van Brussel. Het is een mascotte geworden voor het project van Whatt. De fotograaf Bruno D’Alimonte schreef er een gedicht over, in het Frans. Hierna onze vertaling ervan:

De Brusselse kanaalmolentjes draaien, waaien en wapperen in de windZe zijn opgesteld aan de oevers van een weg die ons naar nieuwe horizonten kan voeren. De zonnig-gele windturbine brengt een dynamiek op gang; creëert een verbinding tussen mensen en gebouwen. Aan de bovenzijde is iets roods waar te nemen: waarschijnlijk een pijl die om aandacht vraagt, maar die ook het icoon van een huis oproept of, onbewust, het verlangen naar een thuis. Tenslotte, de vorm. Onze molen is een bloem die optimisme in zich draagt. 

Bruno D’Alimonte – Images are Poems - 20/10/2021

Slotwoord alvorens te beginnen

Dit blogplatform biedt aan het grote publiek – particulieren, zowel als bedrijven en andere organisaties – de mogelijkheid om mee te denken, mee te werken, mee te investeren in een algemene verbetering van de woonsituatie van huurders in Brussel.

Het mag een onmogelijke opgave lijken, maar je zou versteld staan over wat een krachtenbundeling kan opleveren. Ik maakte het persoonlijk mee, met de oprichting van de Brusselse organisatie DoucheFLUX vzw (www.doucheflux.be). Niets is krachtiger dan menselijke energie. We zijn vast van plan om dat ook met Whatt nog eens te bewijzen!

 

2 reacties op "Niets is krachtiger dan menselijke energie, en dat gaan we bewijzen"

  • Hey Danielle,

    Bravo, een moedige, frisse en vooral positieve blog als start en aftrap van allerhande ambitieuze ideeën en voornemens. De rode lijn heb ik nog niet strak voor ogen, maar die zal gaandeweg vorm krijgen. Voila, bij deze nogmaals een goede start gewenst!

    Maarten

Jouw reactie

Als antwoord op Some User