Whatt logo

Selecteer de taal

Wat is een gemengde coöperatie precies?

In de gemengde coöperatie (ook multi-stakeholder-coöperatie genoemd) zijn belanghebbenden van over het ganse traject - van onbebouwd terrein tot bewoond gebouw - betrokken. Investeerders, leveranciers (aannemer, architect, expert, makelaar…), klanten (bewoners/huurders), en externe partners (zorgprofessionals, de overheid…) komen er samen. Sommigen hebben meerdere belangen tegelijkertijd, en blijven ook na de oplevering van het vastgoed betrokken. Dit verzekert mede de continuïteit van het project. Het samenbrengen van personen met verschillende belangen en objectieven leidt tot begrip en respect voor mekaar. Het creëert verbondenheid waar ze een gemeenschappelijk belang nastreven.

Enkele voorbeelden:

  • De voormalige eigenaar van het leegstaande gebouw verkoopt het gebouw aan de coöperatie, in ruil voor coöperatieve aandelen. Hij wordt dus mede-eigenaar/coöperant/investeerder van het te ontwikkelen vastgoed.
  • De uitbater van het wijkrestaurant op het gelijkvloers van het gebouw is klant/huurder van de coöperatie. Tegelijkertijd is hij leverancier: buiten de openingsuren van het restaurant verhuurt hij de ruimte aan bewoners of derden die er bijeenkomsten organiseren.
  • De firma die het grootste deel van de bouwwerken heeft uitgevoerd, investeert een deel van haar ondernemingswinst in de coöperatie. Op die manier wordt ze mede-eigenaar van het opgeleverde gebouw en blijft ze indirect waken over de kwaliteit van het vastgoed.
Waar komen de naam en het logo van Whatt.eu vandaan?

De term whatt heeft geen specifieke betekenis in het Nederlands, noch in het Engels of in het Frans. Het is een kort woord, en daardoor makkelijk in het gebruik.

Gecombineerd met het vraagteken in het Whatt-logo, kan men er echter een verwijzing naar Why-How-What in bespeuren. De Why/How/What-vraagstelling vormt de basis van het concept van de Golden Circle (gouden cirkel). In het boek Start with Why van de Brits-Amerikaanse auteur Simon Sinek staat dit concept centraal. De Why verwijst naar de drijfveren, de overtuiging, de bestaansreden van een organisatie. How heeft te maken met de handelingen die verricht worden en met de processen die opgezet worden om tot de beoogde doelstelling te komen. What tenslotte staat voor het concrete resultaat, het bewijs dat de doelstelling bereikt werd.

De extensie .eu verwijst naar de Europese Unie, en Brussel als haar hoofdstad.

Toegepast op het project van Whatt.eu:

Why ?

In het Brussels Gewest is er een tekort aan betaalbare, leefbare huurwoningen. Het algemeen welzijn van huurders zou gebaat zijn bij een verruiming en een vernieuwing van het aanbod. Het ontbreekt momenteel aan organisaties met een transversale aanpak van de verschillende problematieken rond huisvesting.

How ?

De coöperatieve vennootschap die beoogd wordt in het project van Whatt voorziet 6 concrete actiedomeinen. Zo wordt bijvoorbeeld een businessmodel uitgebouwd rond kostenreductie, en wordt er verbouwd volgens de principes van de circulaire economie.

What?

Het project van Whatt leidt tot duurzaam leven en denken. Het is een stap in de richting van een inclusieve samenleving, en verhoogt het algemene welzijn.